主锁
SHP-DP728
SHS-P718
SHS-H705
SHS-P717
SHS-H635
SHS-H625
SHS-H505
SHS-6120
SHS-5011
SHS-DL50/52
SHS-DL24/22
  辅助锁
SHS-2920
SHS-1320
SHS-2320
SHS-2420
SHS-G517
 新闻中心

关于三星指纹密码门锁产品型号变更通知

信息来源: 作者:SAMSUNG 发布时间:2014-05-28 浏览量:7746

关于产品型号变更通知:


主锁系列:

产品图片 原型号 新型号 颜色
SHS-H625 SHS-5120 SHS-H625 ?
? SHS-5050 SHS-H505 ?
SHS-H635 SHS-6020 SHS-H635 ?
? SHS-6020G SHS-H635G 香槟金
SHS-H705 SHS-5230 SHS-H705 黑色
? SHS-5230XMG SHS-H705FMG 香槟金

?

 

  全国客服热线:400-000-5202   010-84161688
邮箱:SAMSUNG@Ezon.com.cn
版权所有 ? 2016 HanjiangJiye Inc.
韩江国际贸易 保留所有权利